Cartera de serveis

Al CAP Tàrrega, com en qualsevol dels centres d’atenció primària de la xarxa ICS, hi podreu trobar els següents serveis:

        1. Bàsics:

 • Medicina familiar i comunitària: cada metge d’atenció primària té les agendes personalitzades en forma de cites prèvies, cites espontànies, avisos domiciliaris i avisos telefònics.
 • Pediatria: els pediatres del centre realitzen les seves visites segons cites prèvies, visites espontànies i l’atenció al programa del nen sà, on es realitza un seguiment dels pacients menors de 15 anys en forma de revisions periòdiques i estipulades, juntament amb el calendari de vacunacions oficial.
 • Infermeria: el professional d’infermeria realitza les tasques de realització de proves complementàries com són electrocardiogramesespirometriesextraccions sanguíniescuresactivitats grupals i comunitàries i seguiment de pacients crònics, administracions de injectables.
 • Odontologia: atenció i seguiment de la patologia odontològica.
 • Treball social: atenció als problemes socio-sanitaris més prevalents en el nostre radi d’acció, juntament amb un recolzament en aquests mateixos temes al metge de família i al personal d’infermeria.
 • Llevadora: atenció a la dona. Realització de citologies i seguiment de la patologia ginecològica amb contacte directe amb especialistes en ginecologia si s’escau.
        2. Programes:
 • Programa de deshabituació del tabac: inici i seguiment de la deshabituació al tabac per part de l’equip d’atenció primària del centre.
 • Cirurgia menor
 • CROC
 • Infiltracions
 • Consulta MPOC
 • Programa Respir-Fàcil
 • Activitats Comunitàries