Consultori Santa Maria de Montmagastrell

Medicina: Joaquim Díaz Lozano

Infermeria: Miriam Duch Visart

Adreça: Av. Catalunya, s/n.

Horari: Dimecres a les 9 h cada 15 dies

_______________________________________________________________

Per més informació, podeu trucar al CAP Tàrrega, telèfon 973 310852.