Consultori El Tarròs

 

Medicina: 

Infermeria: Pepita Valls Franquesa

Adreça: Carrer La Pau, s/n.

Horari: dilluns 12 h.

_______________________________________________________________

Per més informació, podeu trucar al CAP de Tàrrega, telèfon 973 310852.