Pacient Expert

ppe_catalunya_cat20baixaLa finalitat del programa és que mitjançant l’intercanvi de conixements del pacient expert, amb la resta de pacients, promoure canvis d’hàbits que millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb la malaltia.Passar de ser un ” pacient passiu a pacient actiu”.

Els objectius que s’han d’assolir al llarg de les sessions de participació en el Programa Pacient Expert són:

*  Aconseguir la implicació dels propis pacients en el control de la  seva malaltia per millorar     la qualitat de vida.

*  Aconseguir la implicació i la satisfacció dels participants amb el Programa.

*  Augmentar els coneixements sobre la malaltia per entendre-la tot potenciant l’autocura.

*   Millorar el compliment terapèutic, farmacològic i no farmacològic.

*   Reconèixer els símptomes, signes d’alarma i tractament per evitar descompensacions.

Metodologia:

El Programa està estructurat en 9 sessions, una a la setmana, de 1h 30’ de durada  al llarg de 2 mesos i mig aproximadament.

Les sessions les conduirà un dels pacients experts que prèviament haurà rebut formació i assessorament. Durant tot el Programa rebrà el suport i la retroalimentació (feedback) dels observadors del Programa.

L’equip de Tàrrega va començar la primera sessió del Programa Pacient Expert el dia 1 de febrer de 2013, amb MPOC.

Tant el Pla estratègic del Pla de Salut de Catalunya (2011-2015), com el departament de Prevenció i Atenció a la cronicitat, remarquen la importància del programa.

_______________________________________________________________

Per més informació, podeu trucar al CAP Tàrrega, telèfon 973 310852.